KKN 2019 "Pelayanan Masyarakat Pesisir dengan Pembersihan Pantai di Daerah Cumpat Kedung Cowek" - Teknik Perkapalan