[KREASI-1] "Trasher Boat" Sebuah Solusi Untuk Kebersihan Sungai Perkotaan - Teknik Perkapalan